وبلاگ


گشادی دریچه میترال قلب و درمان آن

گشادی دریچه میترال قلب و بهترین متخصص قلب در تهران برای درمان آن

دریچه میترال قلب مهم‌ترین دریچه قلب است که باعث یکطرفه جریان خون در بطن می‌شود. این دریچه ساختار پیوندی دارد و تنها با استفاده از تفاوت فشار خون در دوطرف آن فعال می‌شود. این دریچه بسیار ظریف است......Call Now